Till innehåll på sidan

Beskrivning av Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Enligt förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153) skall SCB föra ett register som ger underlag för att framställa officiell statistik över utbildningen vid landets universitet och högskolor som behövs för uppföljning, utvärdering och information.

Universitets‑ och högskole­registrets syfte är att utgöra underlag för högskole­statistik, att vara urvalsram för enkät­under­sökningar och att möjliggöra special­studier, bl.a. genom sam­bearbet­ningar med annan statistik.

Högskole­statistiken skall belysa förändringar i tillströmning, registrering och examination inom samtliga nivåer (grund­nivå, avancerad nivå och forskar­nivå). För grund­nivå och avancerad nivå finns även statistik över sökande till högskolan.

Universitet och högskolor är uppgifts­lämnare. Varje universitet/hög­skola lämnar regel­bundet uppgifter om registrerade studenter och uttagna examens­bevis. Högskole­statistiken är total­räknad. Sökande­statistiken baseras på uppgifter från Universitets‑ och högskole­rådet.

SCB producerar högskole­statistik på uppdrag av Universitets­kanslers­ämbetet som är statistik­ansvarig myndighet.