Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik

Registret över sökande och antagna till grundnivå och avancerad nivå ger möjligheter till special­bearbetad statistik.

Registret innehåller uppgifter om sökande, sökta utbild­ningar, prioritets­ordning bland sökta utbild­ningar och urvals­resultat till de utbild­ningar som söks via Universitets‑ och högskole­rådet (central antagning) och LANT (lokal antagning till hög­skolorna). Från och med vår­terminen 2007 sker all antagning via Universitets‑ och högskole­rådet.

Registret är total­räknat vilket möjliggör redovis­ningar på detaljerad nivå. Sam­bearbet­ningar med andra register är möjliga att göra, men uppgifter om enskilda individer lämnas inte ut. Statistik­sekretess tillämpas för alla special­bearbet­ningar.

Från statistikpaketet Regionala tabeller kan du köpa färdig special­bearbetad hög­skole­statistik.

Kontakta hogskolestat@scb.se om du vill veta mer om special­bearbet­ningar av högskole­statistik.