Till innehåll på sidan

Högskolenybörjare läsåren 1990/91–2018/19 efter kön

Mer om statistiken

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2019-10-10

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Tomas Gustavsson

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

SCB