Till innehåll på sidan

Registrerade studenter efter läsår och kön 1977/78–2017/18

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2018-10-11

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Tomas Gustavsson

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

SCB