Till innehåll på sidan

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Gunnar Söderman

Telefon
08-563 085 79
E-post
statistik@uka.se

SCB