Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik

Universitets- och högskoleregistret ger möjligheter till redovisning av specialbearbetad statistik.

Registret innehåller uppgifter om nybörjare, registrerade studenter och examina vid landets universitet och högskolor. Uppgifter för nybörjare och registrerade studenter finns fr.o.m. 1977 och för examina fr.o.m. 1962. Högskolereformer och andra förändringar i utbildnings- och examensstrukturen påverkar jämförbarheten över tiden.

Registret är totalräknat vilket möjliggör redovisningar på detaljerad nivå. Sambearbetningar med andra register är möjliga att göra, men uppgifter om enskilda individer lämnas inte ut. Statistiksekretess tillämpas för alla specialbearbetningar.

Från statistikpaketet Regionala tabeller kan du köpa färdig specialbearbetad högskolestatistik.

Regionala tabeller (RegPak)

Kontakta hogskolestat@scb.se om du vill veta mer om specialbearbetningar av högskolestatistik.