Till innehåll på sidan

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander på universitet och högskolor

Statistiken visar hur många personer med svensk respektive utländsk bakgrund som påbörjar högskolestudier i Sverige. Svensk och utländsk bakgrund redovisas för studenter och högskolenybörjare på grundnivå och avancerad nivå samt för nybörjare på forskarnivå och aktiva doktorander.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetet logotyp

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17 SM 2018-05-22
Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15 SM 2016-05-24
Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 SM 2014-05-22
Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 SM 2012-05-24
Utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning 2008/09 SM 2010-05-19
Utländsk bakgrund för studerande i högskoleutbildning 2006/07 SM 2008-05-15
Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 SM 2006-05-31
Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning 2003/04 och forskarutbildning 2002/03 SM 2004-12-14
Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning 2001/02 och forskarutbildning 2000/01 SM 2003-01-30
Högskolestuderande med utländsk bakgrund. Höstterminerna 1998 och 1999 SM 2000-12-14

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Analysavdelningen

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0211