Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor: Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

PDF:
Hela publikationen (2127kb)
Serie:
UF19 - Högskolestuderande med utländsk bakgrund
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-uf19sm1401_pdf
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-05-22
Förfrågningar:

Harald Theorin

010-479 69 37

harald.theorin@scb.se

Helen Dryler

08-563 087 78

helen.dryler@uka.se