Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor: Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17

PDF:
Hela publikationen (5454kb)
Excel:
Hela publikationen (361kb)
Serie:
UF19 - Högskolestuderande med utländsk bakgrund
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-uf19sm1801_pdf
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-05-22
Förfrågningar:

Helen Dryler

08-563 087 78

helen.dryler@uka.se

Lisa Sundling

010-479 67 22

lisa.sundling@scb.se