Till innehåll på sidan

Annan pedagogisk verksamhet: Barn och personal per 15 oktober

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-30

Statistiken visar verksamhet, personal och i förekommande fall inskrivna barn inom pedagogisk omsorg, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Annan pedagogisk verksamhet: Barn och personal per 15 oktober

Tidigare dokumentationer: Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Annan pedagogisk verksamhet: Barn och personal per 15 oktober

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0131