Till innehåll på sidan

Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter gymnasieskolan

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar kvinnors och mäns etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier efter avslutad utbildning. Det centrala mått som används är etableringsstatus, vilket tas fram av SCB baserat på flera register om sysselsättning och utbildning. Statistiken omfattar etableringsstatus 1, 3 och 5 år efter avslutad utbildning och redovisas per gymnasieprogram samt för olika bakgrundsfaktorer.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0139