Till innehåll på sidan

Beskrivning av Grundskolan: slutbetyg

Slutbetygen i årskurs 9 är en individbaserad elevinsamling från samtliga grundskolor med elever i årskurs 9.

Bland de viktigaste variablerna är totalt antal elever som avslutat årskurs 9 fördelat på kön, antal elever med slutbetyg, genomsnittligt meritvärde och andel behöriga till gymnasiet.

Registret uppdateras årligen genom insamling av uppgifter från skolor, rektorsområden och kommuner.

Uppgifterna i registret bildar underlag för Skolverkets nationella uppföljningssystem samt för den officiella statistiken på skolområdet.