Till innehåll på sidan

Komvux: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-08

Statistiken visar bland annat antal elever och kursdeltagare i utbildning och studieresultat totalt och för de vanligaste kurserna uppdelat på huvudman, studienivå, kön, ålder med mera.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Hitta på sidan

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0106