Till innehåll på sidan

Beskrivning av Komvux som särskild utbildning: elever per 15 oktober

På uppdrag av Skolverket genomför SCB årligen en insamling av elevuppgifter i särskild utbildning för vuxna.

Syfte

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Statistikanvändare

Statistikanvändare är Skolverket, utbildningsdepartementet, kommuner och andra skolhuvudmän, skolor, forskare, företag och massmedia med flera. Uppgifterna i registret används också till den internationella rapporteringen av utbildningsindikatorer till Eurostat, Unesco och OECD.