Till innehåll på sidan

Kostnader för förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-09-27

Statistiken visar kostnad totalt och kostnad per elev, kostnad för undervisning totalt och per elev, kostnad totalt exklusive lokaler med mera.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Hitta på sidan

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0107