Till innehåll på sidan

Pedagogisk personal (lärarregistret)

Statistiken visar antal lärare, andel lärare med pedagogisk/specialpedagogisk högskoleexamen och antal elever per lärare och studie- och yrkesvägledare.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Skolverket logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Artiklar

En lärare och en elev
Vanligt arbeta kort tid som lärare

2016-06-08

Det är vanligt att nya lärare inte fortsätter inom yrket. Av de som började arbeta som lärare år 2010 arbetade drygt sju av tio som lärare fem år senare. Det är en något högre andel än för dem som började arbeta under 1990- och 2000-talen.

Arbetsmarknad, Skola, Utbildning

Lärare och elev i klassrum
Större andel kvinnliga lärare i grundskolan

2015-09-30

Hösten 2014 var 76 procent av lärarna i grundskolan kvinnor. Andelen manliga lärare har under de senaste 25 åren minskat från 31 till 24 procent.

Skola, Kvinnor och män, Yrken

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0113