Till innehåll på sidan

Specialskolan: elever per 15 oktober

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-29

Statistiken visar antal elever med uppdelning på kön, ålder, årskurs, hemkommun och boendeform. Statistiken innehåller också uppgifter om antal elever som deltar i modersmålsundervisning.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0122