Till innehåll på sidan

Beviljning av studiestöd

Statistiken ger information om studerande som har olika former av studiestöd.

För den här statistiken ansvarar:
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Centrala studiestödsnämnden (CSN) logotyp

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Beviljning av studiestöd 2007/08 SM 2008-11-17
Beviljning av studiestöd 2006/07 SM 2007-12-03
Beviljning av studiestöd 2005/06 SM 2006-12-01
Beviljning av studiestöd 2004/05 SM 2005-12-01
Studiestöd 2003/2004. Beviljning av studiestöd SM 2004-12-01
Studiestöd 2002/03. Beviljning av studiestöd SM 2003-12-01
Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd SM 2003-06-23

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

E-post
statistik@csn.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0401