Till innehåll på sidan

Kommuner i siffror - tabeller och fördjupning

Här hittar du utökad information om Sveriges 290 kommuner. Du har också möjlighet att jämföra en kommun med en annan. Statistiken omfattar befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning.

Välj en kommun

Jämför med kommun eller Sverige

Dela jämförelsen med dina vänner

Ingen kommun vald

Befolkning

Statistik om folkbokförda, befolkningsökningar och medelålder

Folkmängd

Hur många är folkbokförda?

Totalt
Kvinnor
Män
Befolkningstäthet

Hur många bor på en kvadratkilometer?

Födda

Hur många föddes?

Totalt
Kvinnor
Män
Döda

Hur många dog?

Totalt
Kvinnor
Män
Folkökning

Med hur många personer ökade eller minskade folkmängden från föregående år?

Flyttningar

Hur stor var skillnaden mellan de som flyttade in till kommunen jämfört med de som flyttade ut från kommunen?

Medelålder

Hur hög är den genomsnittliga åldern?

Totalt
Kvinnor
Män
Utrikes födda

Hur många av de folkbokförda är födda utanför Sverige?

Hushållstorlek

Hur många procent av de folkbokförda bor själva eller tillsammans med andra?

Visa diagram
Arbetslöshet i länet

Hur många procent av arbetskraften 15-74 år i länet är arbetslösa?

Totalt
Kvinnor
Män
Sysselsättning i länet

Hur många procent av befolkningen 15-74 år i länet är sysselsatta?

Totalt
Kvinnor
Män
Inkomst

Hur stor är den genomsnittliga årsinkomsten i tusentals kronor per invånare bland de som är 20 år och äldre från exempelvis arbete och pension?

Totalt
Kvinnor
Män
Utbildningsnivå totalt

Hur hög utbildning har de folkbokförda invånarna från 16 år?

Visa diagram
Utbildningsnivå bland kvinnor och män

Hur hög utbildning har de folkbokförda invånarna från 16 år?

Visa diagram
Valresultat riksdagsval

Hur många procent av rösterna fick varje riksdagsparti?

Visa diagram
Valdeltagande riksdagsval

Hur många procent av dem som fick rösta, röstade i riksdagsvalet?

Kommunal skattesats

Hur många procent av inkomsten betalas i skatt till kommuner och landsting?

Skatteintäkt

Hur stor är kommunens skatteintäkt per folkbokförd invånare?

Ekonomiskt resultat

Vilket var årets resultat för kommunen per invånare?

Kommunalekonomisk utjämning

Hur mycket betalar eller får kommunen per folkbokförd invånare?

Genomsnittliga huspriser permanentbostad

Vad är det genomsnittliga priset för småhus?

Genomsnittliga huspriser fritidsbostad

Vad är det genomsnittliga priset för fritidshus?

Nybyggda bostäder

Hur många nya lägenheter (lgh) i flerbostadshus och småhus har byggts?

Vanligaste boendeform

Hur många procent bor i småhus eller i lägenhet som är hyresätt eller bostadsrätt?

Visa diagram
Antal personbilar

Hur många privatägda personbilar finns registrerade per 1 000 folkbokförda invånare?

Bor och arbetar i kommunen

Hur många både bor och jobbar i kommunen?

Pendlar in i kommunen

Hur många jobbar i kommunen men bor i en annan kommun?

Pendlar ut från kommunen

Hur många bor i kommunen men jobbar i en annan kommun?

Total landyta

Hur stor är kommunens totala landyta?

Vatten (exklusive havsvatten)

Hur stor är kommunens vattenyta?

Markanvändning

Vad används marken till?

Visa diagram
Visa stödlinjer