Till innehåll på sidan

Sverige i siffror för lärare

Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Sverige i siffror innehåller statistik om det svenska samhället, baserat på behoven i kursplanen för samhällskunskap i grundskolan och gymnasiet.

Sverige i siffror ger dig som lärare möjlighet att erbjuda dina elever verktyg att själva hitta fakta, jämföra, reflektera och se sammanhang.

Statistiken presenteras visuellt och interaktivt så att det är enkelt att få en överblick över befolkningsutvecklingen i Sverige sedan 1749, lön för olika yrken och vilket parti som flest röstade på i just din kommun, med mera.

Här hittar du även lärarhandledning för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet och en särskild lärarhandledning om hållbar konsumtion  kopplad till FN:s globala mål i Agenda 2030. Här finns också quiz och filmer som kan användas i undervisningen.

Och för att få en notis när Sverige i siffror uppdateras med ny statistik, och tips på hur du kan använda SCB:s statistik i undervisningen – anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lärarhandledningar och trycksak

Nyhetsbrev och studiebesök

Behöver du hjälp med att hitta och tolka statistiken? Ring gärna vår statistikservice!

Telefon: 010-479 50 00

Vi finns på plats vardagar 09.00–12.00 och 13.00–16.30

Skicka ett meddelande till Statistikservice