Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Sveriges befolkningspyramid

Senast uppdaterad: 2021-01-08

Befolkningspyramiden visar hur många män respektive kvinnor det finns i olika åldrar Sverige.

Folkmängd efter ålder och kön 2019

ÅlderKvinnorMän
0-4 år292 151309 567
5-9 år303 099320 985
10-14 år295 667313 352
15-19 år272 837296 072
20-24 år277 075310 624
25-29 år359 711379 985
30-34 år348 710367 181
35-39 år316 703333 895
40-44 år309 321321 942
45-49 år328 884338 208
50-54 år333 591344 164
55-59 år306 757313 351
60-64 år283 542284 848
65-69 år272 942267 106
70-74 år287 021273 394
75-79 år223 345205 253
80-84 år151 472121 578
85-89 år99 64063 989
90-94 år51 90424 740
95-99 år15 5715 205
100+ år1 832375

Pyramiden visar kvinnor och män separat

Befolkningspyramiden består av två delar: en del som visar hur många kvinnor det finns i olika åldrar vid en viss tidpunkt, och en del som på samma sätt visar hur många män det finns.

Hur befolkningspyramiden ser ut för ett visst år beror på

  • hur många som föddes under olika år tidigare
  • hur länge folk lever
  • hur många som har invandrat och utvandrat.

Mer likt ett torn än en pyramid

Befolkningspyramiden för 2019 ser snarare ut som ett torn än som en pyramid. Några av staplarna är särskilt långa, därför att det finns många i åldersgrupperna 25–29 år, 30–34 år och 50–54 år i befolkningen. Det beror på att det föddes många barn på 1960-talet och i början av 1990-talet. En annan orsak är att en stor andel av de som invandrar är i dessa åldersgrupper.

Fler nyfödda på senare år

Antalet nyfödda barn har varit relativt högt de senaste 10 åren. Det ser man längst ner i pyramiden eftersom staplarna där är relativt långa. Det finns också många äldre, vilket syns i pyramidens övre del.

Det föds något fler pojkar än flickor. På 100 födda flickor föds det ungefär 106 pojkar. Det syns också i statistiken – det är något fler män än kvinnor.

Fler pojkar och fler äldre kvinnor

Antalet kvinnor och män i olika åldrar skiljer sig också lite åt. Upp till 60 års ålder finns det något fler män än kvinnor. Det beror på att det föds fler pojkar än flickor. Bland de äldsta personerna är det tvärtom fler kvinnor än män. Det beror på att kvinnor lever längre. Det syns tydligt i pyramidens topp att det är fler kvinnor än män bland de allra äldsta, det vill säga de som är 95 år och äldre. Om vi undersöker detta mer exakt ser vi att det fanns sammanlagt 17 400 kvinnor men bara 5 600 män i den åldersgruppen i slutet av 2019.

År 1750 – liten befolkning och kort livslängd

Om man jämför den senaste befolkningspyramiden med hur det såg ut i mitten av 1700-talet ser vi tydligt att den har ändrat form. År 1750 såg den mer ut som en julgran. Befolkningen var betydligt mindre än idag, knappt 1,8 miljoner. Det föddes visserligen många barn, men de flesta levde inte lika länge som vi gör idag. Därför blev det snabbt färre personer och kortare staplar högre upp i åldrarna. Toppen av pyramiden är också mycket smal. 

Befolkningspyramid för 1750

År 1900 – många barn och få äldre

Sveriges befolkning har även förändrats mycket under de senaste dryga hundra åren. Befolkningspyramiden från år 1900 ser verkligen ut som en pyramid med en stor bas och en topp som smalnar av allt eftersom.

Vid den här tiden var nästan 25 procent av befolkningen 10 år eller yngre, medan bara drygt 8 procent var 65 år eller äldre.

Befolkningspyramiden år 1900

ÅlderKvinnorMän
0-4 år289 445299 682
5-9 år269 371278 442
10-14 år261 545267 825
15-19 år237 515247 695
20-24 år210 048215 559
25-29 år179 998175 306
30-34 år157 592144 114
35-39 år164 127146 394
40-44 år153 591134 974
45-49 år133 069118 401
50-54 år121 519106 170
55-59 år114 11197 838
60-64 år99 06483 212
65-69 år88 51674 284
70-74 år68 58755 527
75-79 år49 42838 714
80-84 år22 90116 745
85-89 år7 8294 797
90-94 år1 749757
95-99 år00
100+ år00

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.

Kanske är du också intresserad av