Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Sveriges befolkningspyramid

Senast uppdaterad: 2021-10-13

Befolkningspyramiden visar hur många män respektive kvinnor det finns i olika åldrar i Sverige.

Befolkningspyramiden består av två delar: en del som visar hur många kvinnor det finns i olika åldrar vid en viss tidpunkt, och en del som på samma sätt visar hur många män det finns.

Hur befolkningspyramiden ser ut för ett visst år beror på

  • hur många som föddes under olika år tidigare
  • hur länge folk lever
  • hur många som har invandrat och utvandrat.

Folkmängd efter ålder och kön 2020

ÅlderMänKvinnor
0-4 år305 880289 196
5-9 år319 463300 892
10-14 år320 338302 029
15-19 år298 045278 531
20-24 år307 498271 966
25-29 år369 377348 382
30-34 år378 916361 033
35-39 år338 542320 188
40-44 år323 615310 620
45-49 år338 455328 772
50-54 år339 035329 537
55-59 år324 658317 015
60-64 år285 462283 764
65-69 år265 210271 524
70-74 år268 233282 384
75-79 år219 254237 761
80-84 år125 935155 095
85-89 år64 69998 675
90-94 år24 68651 690
95-99 år5 13215 359
100+ år4142 035

Några av staplarna i diagrammet är särskilt långa, därför att det finns många i åldersgrupperna 25–29 år och 30–34 år i befolkningen. Det beror på att det föddes många barn i början av 1990-talet. En del beror också på att en stor andel av de som invandrar är i dessa åldersgrupper.

Fler nyfödda och många äldre på senare år

Det har fötts relativt många barn de senaste 10 åren. Det ser man längst ner i pyramiden eftersom staplarna där är ganska långa. Det finns också många äldre, vilket syns i pyramidens övre del.

Det föds något fler pojkar än flickor. På 100 födda flickor föds det ungefär 106 pojkar.

Fler pojkar och fler äldre kvinnor

Antalet kvinnor och män i olika åldrar skiljer sig lite åt. Upp till 60 års ålder finns det något fler män än kvinnor. Det beror på att det föds fler pojkar än flickor. Bland de äldsta personerna är det tvärtom fler kvinnor än män. Det beror på att kvinnor lever längre. Det syns tydligt i pyramidens topp att det är fler kvinnor än män bland de allra äldsta, det vill säga de som är 95 år och äldre.

År 1750 – liten befolkning och kort livslängd

Om man jämför den senaste befolkningspyramiden med hur det såg ut i mitten av 1700-talet ser vi tydligt att den har ändrat form. Befolkningen var betydligt mindre än idag, knappt 1,8 miljoner. Det föddes visserligen många barn, men de flesta levde inte lika länge som vi gör idag. Därför blev det snabbt färre personer och kortare staplar högre upp i åldrarna. Toppen av pyramiden är också mycket smal. 

Befolkningspyramid för 1750

År 1900 – många barn och få äldre

Sveriges befolkning har förändrats mycket under de senaste dryga hundra åren. Befolkningspyramiden från år 1900 har en bred bas och en topp som smalnar av allt eftersom. Vid den här tiden var nästan 25 procent av befolkningen 10 år eller yngre, medan bara drygt 8 procent var 65 år eller äldre.

Kanske är du också intresserad av