Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utrikes födda i Sverige

Senast uppdaterad: 2019-02-21

De senaste åren har många invandrat till Sverige från andra länder. Det har lett till att de utrikes födda, det vill säga de som är födda utanför Sverige, har blivit allt fler. Under 2018 växte gruppen med nästan 80 000 personer. Vid årsskiftet var antalet utrikes födda nästan 1 960 000 , eller 19 procent av Sveriges befolkning.

Utrikes födda i Sverige

31 december 2018

1 955 569

personer

Utrikes födda kvinnor

31 december 2018

973 027

personer

Utrikes födda män

31 december 2018

982 542

personer

Antalet och andelen utrikes födda i Sverige har ökat under hela 2000-talet. År 2000 var antalet utrikes födda 1 003 798 och andelen 11,3 procent. I slutet av 2018 var det 1 955 569 personer eller 19,1 procent.

Fakta: Bara folkbokförda räknas till befolkningen

Sveriges befolkning består av alla som är folkbokförda i Sverige. Den som är född i ett annat land ingår i gruppen utrikes födda, oavsett föräldrarnas födelseland eller medborgarskap.

Asylsökande och andra som inte är folkbokförda i Sverige ingår inte i befolkningen och finns inte med i den här statistiken.

Antal utrikes födda i befolkningen per år från år 2000

Födelseregion2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Utrikes född1 003 7981 027 9741 053 4631 078 0751 100 2621 125 7901 175 2001 227 7701 281 5811 337 9651 384 9291 427 2961 473 2561 533 4931 603 5511 676 2641 784 4971 877 0501 955 569

Syrien det vanligaste födelselandet

Det vanligaste födelselandet för utrikes födda i Sverige var länge Finland. Många som bor i Sverige och är födda i Finland invandrade från 1940-talet och framåt. De har nu hunnit bli äldre, och gruppen finskfödda minskar stadigt.

På senare år har ett stort antal personer från Syrien invandrat till Sverige. Därför är Finland nu det näst vanligaste födelselandet bland utrikes födda efter Syrien. Därefter kommer Irak.

De vanligaste länderna för utrikes födda från år 2000

Födelseland2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Finland195 447193 465191 515189 341186 589183 685180 906178 179175 113172 218169 521166 723163 867161 129158 488156 045153 620150 877147 883
Irak49 37255 69662 75167 64570 11772 55382 82797 513109 446117 919121 761125 499127 860128 946130 178131 888135 129140 830144 035
Iran51 10151 84452 72153 24153 98254 47055 74756 51657 66359 92262 12063 82865 64967 21168 43669 06770 63774 09677 386
Polen40 12340 50641 11941 60843 47246 20351 74358 18063 82267 51870 25372 86575 32378 17581 69785 51788 70491 18092 759
Syrien14 16214 64615 15615 69216 16816 77217 76818 22918 78619 64620 75822 35727 51041 74867 67198 216149 418172 258185 991

Det finns skillnader mellan utrikes födda från olika födelseländer när det gäller ålder, kön och varför man har invandrat. Det beror på att människor har invandrat till Sverige av många olika skäl och under olika perioder. De har kommit som flyktingar eller skyddsbehövande, studenter, arbetskraftsinvandrare, adopterade eller som anhörig till någon person som bor i Sverige.

Bland de utrikes födda från de femton vanligaste födelseländerna år 2018 ser könsfördelningen olika ut. Största andelen kvinnor fanns bland utrikes födda från Thailand, 78 procent, och Finland 61 procent. Största andelen män fanns bland personer födda i Afghanistan, 65 procent och Syrien, 56 procent.

Som princip gäller att det som registreras som en persons födelseland är det land som existerade vid tiden för födelsen. 

De vanligaste födelseländerna bland utrikes födda 2018

FödelselandKvinnorMänTotalt
Syrien81 067104 924185 991
Finland89 63058 253147 883
Irak66 46777 568144 035
Polen49 20643 55392 759
Iran36 53340 85377 386
Somalia34 70533 97368 678
Jugoslavien32 46532 65965 124
Bosnien och Hercegovina29 93229 46359 395
Afghanistan18 38233 59751 979
Tyskland26 85924 28151 140
Turkiet22 47827 47049 948
Thailand33 2059 18942 394
Eritrea18 83723 46342 300
Norge22 95718 79041 747
Danmark18 79721 21440 011

Storstadsregionerna lockar

Bland utrikes födda är det generellt sett något vanligare att bo i storstadsområdena än i övriga delar av landet. Samtliga tre storstadsregioner – Stockholm, Göteborg och Malmö – har en större andel utrikes födda än övriga landet. I Stockholm var den utrikes födda befolkningen 25 procent av den totala folkmängden. I Malmö och Göteborg var motsvarande andel 25 procent respektive 21 procent. Det kan jämföras med övriga Sverige, där andelen var 16 procent.

Andel utrikes födda per region 2018

Region2018
Stor-Stockholm25,42
Stor-Göteborg20,5
Stor-Malmö24,67
Riket exkl storstadsområden15,81

Utrikes födda från Finland vanligast i norr

I Sveriges nordligaste län, men även i Stockholm, Uppsala och i Södermanland är Finland det vanligaste födelselandet bland utrikes födda i länen. Norge dominerar som födelseland i Värmlands län. I alla andra län är Syrien det vanligaste födelselandet bland de utrikes födda.

Den kommun som har högst andel utrikes födda är Botkyrka utanför Stockholm med 42,1 procent. På andra plats kommer Haparanda i Norrbotten, som gränsar till Finland, med 41,6 procent. Av de utrikes födda i Haparanda var 82 procent födda i Finland. I Södertälje, som ligger på tredje plats, var andelen utrikes födda 40 procent.

Lägst andel utrikes födda har Piteå kommun (6,5 procent) och Lekebergs kommun (6,8 procent), följt av Öckerö kommun med 7 procent.

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.