Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utrikes födda i Sverige

Senast uppdaterad: 2020-09-02

De senaste åren har många invandrat till Sverige från andra länder. Det har lett till att de utrikes födda, det vill säga de som är födda utanför Sverige, har blivit allt fler. Under 2019 växte gruppen med över 64 000 personer. Vid årsskiftet var antalet utrikes födda över 2 miljoner personer, vilket är 19,6 procent av Sveriges befolkning.

Utrikes födda i Sverige

31 december 2019

2 019 733

personer

Utrikes födda kvinnor

31 december 2019

1 002 689

personer

Utrikes födda män

31 december 2019

1 017 044

personer

Antalet och andelen utrikes födda personer i Sverige har ökat under hela 2000-talet. År 2000 var antalet utrikes födda 1 003 798, och andelen 11,3 procent. I slutet av 2019 var det 2 019 733 personer, och andelen 19,6 procent.

Fakta: Bara folkbokförda räknas till befolkningen

Sveriges befolkning består av alla som är folkbokförda i Sverige. Den som är född i ett annat land ingår i gruppen utrikes födda, oavsett föräldrarnas födelseland eller medborgarskap.

Asylsökande och andra som inte är folkbokförda i Sverige ingår inte i befolkningen och finns inte med i den här statistiken.

Antal utrikes födda i befolkningen per år från år 2000

Födelseregion20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Utrikes född1 003 7981 027 9741 053 4631 078 0751 100 2621 125 7901 175 2001 227 7701 281 5811 337 9651 384 9291 427 2961 473 2561 533 4931 603 5511 676 2641 784 4971 877 0501 955 5692 019 733

Syrien det vanligaste födelselandet

Det vanligaste födelselandet för utrikes födda i Sverige är Syrien, därefter kommer Irak. Finland har tidigare under många år varit det vanligaste födelselandet för utrikes födda i Sverige. Många som bor i Sverige och är födda i Finland, invandrade från 1940-talet och framåt. De har nu hunnit bli äldre, och gruppen finskfödda minskar stadigt. Finland är det tredje vanligaste landet för utrikes födda. Det fjärde vanligaste landet för utlandsfödda är Polen, och det femte Iran.

De vanligaste länderna för utrikes födda från år 2000

Födelseland20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Finland195 447193 465191 515189 341186 589183 685180 906178 179175 113172 218169 521166 723163 867161 129158 488156 045153 620150 877147 883144 561
Irak49 37255 69662 75167 64570 11772 55382 82797 513109 446117 919121 761125 499127 860128 946130 178131 888135 129140 830144 035146 048
Iran51 10151 84452 72153 24153 98254 47055 74756 51657 66359 92262 12063 82865 64967 21168 43669 06770 63774 09677 38680 136
Polen40 12340 50641 11941 60843 47246 20351 74358 18063 82267 51870 25372 86575 32378 17581 69785 51788 70491 18092 75993 722
Syrien14 16214 64615 15615 69216 16816 77217 76818 22918 78619 64620 75822 35727 51041 74867 67198 216149 418172 258185 991191 530

Det finns skillnader mellan utrikes födda från olika födelseländer när det gäller ålder, kön och varför man har invandrat. Det beror på att människor har invandrat till Sverige av många olika skäl och under olika perioder. De har kommit som flyktingar eller skyddsbehövande, studenter, arbetskraftsinvandrare, adopterade eller som anhörig till någon person som bor i Sverige.

Bland de utrikes födda från de femton vanligaste födelseländerna år 2019 ser könsfördelningen olika ut. Största andelen kvinnor fanns bland utrikes födda från Thailand (78 procent), och Finland (61 procent). Största andelen män fanns bland personer födda i Afghanistan (66 procent), och Syrien (56 procent).

Som princip gäller att det som registreras som en persons födelseland är det land som existerade vid tiden för födelsen. 

De vanligaste födelseländerna bland utrikes födda 2019

FödelselandKvinnorMänTotalt
Syrien84 109107 421191 530
Irak67 45578 593146 048
Finland87 76156 800144 561
Polen49 42644 29693 722
Iran37 83942 29780 136
Afghanistan20 08138 69958 780
Somalia35 43834 73570 173
Jugoslavien32 11232 23764 349
Bosnien och Hercegovina30 22729 78560 012
Turkiet23 15628 53351 689
Eritrea20 61925 11545 734
Tyskland27 07424 36251 436
Indien18 85821 78340 641
Norge22 80718 77141 578
Thailand34 0999 45743 556

Storstadsregionerna lockar

Bland utrikes födda är det generellt sett något vanligare att bo i storstadsområdena än i övriga delar av landet. Samtliga tre storstadsregioner – Stockholm, Göteborg och Malmö – har en större andel utrikes födda än övriga landet. I Stockholm var den utrikes födda befolkningen 26 procent av den totala folkmängden. I Malmö och Göteborg var motsvarande andel 25 procent respektive 21 procent. Det kan jämföras med övriga Sverige, där andelen var 16 procent.

Andel utrikes födda per region 2019

Region2019
Stor-Stockholm25,94
Stor-Göteborg21,04
Stor-Malmö25,17
Riket exkl storstadsområden16,17

Utrikes födda från Finland vanligast i norr

I Sveriges allra nordligaste län (Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland), men även i Stockholm, Uppsala, Södermanland och i Västmanland, är Finland det vanligaste födelselandet bland utrikes födda i länen. I Jämtland är Eritrea det vanligaste födelselandet bland de utrikes födda. Norge dominerar som födelseland i Värmlands län. I alla andra län är Syrien det vanligaste födelselandet bland de utrikes födda.

Den kommun som har högst andel utrikes födda är Botkyrka utanför Stockholm med 42,9 procent. På andra plats kommer Haparanda i Norrbotten, som gränsar till Finland, med 41,2 procent. Av de utrikes födda i Haparanda var 82,3 procent födda i Finland. I Södertälje, som ligger på tredje plats, var andelen utrikes födda 41,0 procent.

Lägst andel utrikes födda har Piteå kommun (6,7 procent). Även Rättvik och Öckerö kommun har låg andel utrikes födda (7,1 procent i respektive kommun).

Hur ser det ut i din kommun?

Jämför statistik mellan olika kommuner. 

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.