Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utrikes födda i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-04-08

De senaste åren har många invandrat från andra länder. Det har lett till att de utrikes födda har blivit fler. År 2021 var över 2 miljoner personer utrikes födda, vilket är 20 procent av befolkningen.

Utrikes födda i Sverige

31 december 2021

2 090 503

personer

Utrikes födda kvinnor

31 december 2021

1 038 105

personer

Utrikes födda män

31 december 2021

1 052 398

personer

Andelen utrikes födda personer i Sverige har ökat under hela 2000-talet. Från att år 2000 ha varit 11,3 procent av befolkningen, var andelen 20 procent i slutet av 2021.

Antal utrikes födda i befolkningen per år från år 2000

Födelseregion20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Utrikes född1 053 4631 078 0751 100 2621 125 7901 175 2001 227 7701 281 5811 337 9651 384 9291 427 2961 473 2561 533 4931 603 5511 676 2641 784 4971 877 0501 955 5692 019 7332 046 7312 090 503

Vanligaste födelseländerna

Det vanligaste födelselandet för utrikes födda är Syrien, därefter kommer Irak. Finland var under många år det vanligaste födelselandet för utrikes födda, men är idag det tredje vanligaste landet, följt av Polen och Iran. 

De vanligaste länderna för utrikes födda från år 2000

Födelseland20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Finland191 515189 341186 589183 685180 906178 179175 113172 218169 521166 723163 867161 129158 488156 045153 620150 877147 883144 561140 337136 607
Irak62 75167 64570 11772 55382 82797 513109 446117 919121 761125 499127 860128 946130 178131 888135 129140 830144 035146 048146 440146 769
Iran52 72153 24153 98254 47055 74756 51657 66359 92262 12063 82865 64967 21168 43669 06770 63774 09677 38680 13681 30183 122
Polen41 11941 60843 47246 20351 74358 18063 82267 51870 25372 86575 32378 17581 69785 51788 70491 18092 75993 72293 76295 076
Syrien15 15615 69216 16816 77217 76818 22918 78619 64620 75822 35727 51041 74867 67198 216149 418172 258185 991191 530193 594196 077

Det finns skillnader mellan utrikes födda från olika födelseländer när det gäller ålder, kön och varför man har invandrat. Det beror på att människor har invandrat till Sverige av många olika skäl och under olika perioder. De har kommit som flyktingar eller skyddsbehövande, studenter, arbetskraftsinvandrare, adopterade eller som anhörig till någon person som bor i Sverige.

Könsfördelningen bland de utrikes födda från de femton vanligaste födelseländerna ser olika ut. Största andelen kvinnor fanns bland utrikes födda från Thailand och Finland, 78 respektive 61 procent. Största andelen män fanns bland personer födda i Afghanistan och Syrien, 65 respektive 56 procent.

Som princip gäller att det som registreras som en persons födelseland är det land som existerade vid tiden för födelsen. 

De vanligaste födelseländerna bland utrikes födda 2021

Landsnamn Kvinnor Män Totalt
Syrien 86 822 109 255 196 077
Irak 67 902 78 867 146 769
Finland 83 333 53 274 136 607
Polen 49 699 45 377 95 076
Iran 39 416 43 706 83 122
Somalia 35 381 34 706 70 087
Afghanistan 22 038 40 765 62 803
Jugoslavien 31 310 31 134 62 444
Bosnien och Hercegovina 30 386 29 808 60 194
Turkiet 24 336 29 668 54 004
Tyskland 27 827 25 133 52 960
Eritrea 21 849 26 429 48 278
Indien 21 988 25 381 47 369
Thailand 35 377 9 732 45 109
Norge 22 146 18 479 40 625

 

Vanligast att bo i storstadsregionerna

Det är generellt sett vanligare bland utrikes födda att bo i storstadsområdena. Samtliga tre storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och Malmö, har en större andel utrikes födda än övriga landet. 

I Stockholm är den utrikes födda befolkningen 27 procent av den totala folkmängden. I Malmö och Göteborg är andelen 26 procent respektive 22 procent. Det kan jämföras med övriga Sverige, där andelen i genomsnitt är 16 procent.

Andel utrikes födda per region 2021

Region2021
Stor-Stockholm26,53
Stor-Göteborg21,66
Stor-Malmö25,78
Riket exkl storstadsområden16,48

Utrikes födda från Finland vanligast i norr

Vilket som är det vanligaste födelselandet bland utrikes födda skiljer sig åt i landet. Finland är det vanligaste födelselandet bland utrikes födda i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Stockholm, Uppsala samt i Västmanland. I Jämtland är Eritrea vanligast. Norge dominerar som födelseland i Värmlands län. I alla andra län är Syrien det vanligaste födelselandet bland de utrikes födda.

Den kommun som har högst andel utrikes födda är Botkyrka utanför Stockholm med 43,4 procent. I Södertälje, som ligger på andra plats, var andelen utrikes födda 42,4 procent. På tredje plats kommer Haparanda i Norrbotten, som gränsar till Finland, med 40,6 procent. Av de utrikes födda i Haparanda var 82 procent födda i Finland. 

Lägst andel utrikes födda har Piteå kommun med 7,0 procent. På andra och tredje plats med lägst andel utrikes födda ligger Öckerö och Gagnef med 7,1 procent i respektive kommun. 

Hur ser det ut i din kommun?

Jämför statistik mellan olika kommuner. 

Etiketter