Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Återvinning av förpackningar i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-04-08

År 2020 försågs den svenska marknaden med 1,4 miljoner ton förpackningar för olika typer av varor. Vi är bäst på att återvinna glas, pantburkar av aluminium och PET-flaskor med pant. De förpackningar som inte går till materialåtervinning hamnar främst i soporna och går till energiåtervinning.

Förpackningar satta på marknaden

2020

1,4

miljoner ton

Materialåtervinning

2020

0,8

miljoner ton. Det motsvarar cirka 60 procent av alla förpackningar som kom ut på den svenska marknaden samma år.

Under 2020 lämnade vi 822 600 ton förpackningar till materialåtervinning i Sverige. Det motsvarar cirka 60 procent av alla förpackningar som kom ut på den svenska marknaden samma år.


Vi är bäst på att återvinna glas och pantburkar

Under 2020 var vi bäst på att återvinna materialet i förpackningar av glas, pantburkar av aluminium och PET-flaskor. Det var 94 procent av glasförpackningarna, 87 procent av pantburkarna av aluminium och 86 procent av PET-flaskorna med pant, som hamnade i materialåtervinningen.

Det var sämre med materialåtervinningen av plast- och träförpackningar; bara 34 procent av plastförpackningarna (inklusive PET-flaskor med pant), och 11 procent av träförpackningarna, gick till materialåtervinning. Andelen återvunna pappersförpackningar var 78 procent och andelen för aluminium (inklusive pantburkar) var 81 procent. Förpackningar av järnbaserad metall (stål) återvanns till 83 procent.

Förpackningar i materialåtervinningen, år 2020

Andel av förpackningar satta på marknaden, i procent

ÅrGlasPlast, inklusive PET-flaskor med pant PET-flaskor med pantPapper, papp, kartong och wellpappJärnbaserad metall (stål)Aluminium, inklusive pantburkarPantburkar av aluminiumTrä
20209434867883818711

Det finns nationella mål för materialåtervinningen

Det finns nationella mål för hur stor andel av varje förpackningsslag som ska gå till materialåtervinning.

År 2020 nådde Sverige tre av de nio målen, de för glas, aluminium (inklusive pantburkar) samt järnbaserad metall (stål).

Från och med år 2020 har flera förändringar skett. Dels har flera av målen höjts. Det gör att ett antal av de mål som vi tidigare uppfyllt inte längre nås, det gäller till exempel målet för plastförpackningar och pappersförpackningar. Övriga förändringar är att det tidigare målet för metall har strukits, och istället ersatts av två mål för metall. Det tidigare målet för plast ej PET-flaskor, har ersatts av ett mål för plast (inklusive PET-flaskor med pant).

Svenska och EU-gemensamma materialåtervinningsmål (procent) för olika förpackningsslag

FörpackningsslagMål till 2029 (%), SverigeMål från 2030 (%), SverigeMål till 2025 (%), EUMål till 2030 (%), EU
Glas90907075
Plast (inkl. PET-flaskor med pant)50555055
PET-flaskor med pant9090--
Papper, papp, kartong och wellpapp85857585
Järnbaserad metall (stål)70807080
Aluminium (inkl. pantburkar)50605060
Pantburkar av aluminium9090--
Trä25302530
Allt förpackningsavfall65706570


Pappersförpackningarna är vanligast

Pappersförpackningarna stod under år 2020 för den största mängden förpackningar på marknaden, 604 200 ton. På andra plats kom förpackningar av plast, 248 800 ton. Därefter kom förpackningar av glas, 233 000 ton, och trä, 207 800 ton.

Rapporteringen av materialåtervinningen av träförpackningar förändrades från och med 2020. Nu redovisas reparation av träförpackningar för återanvändning separat. Dessa mängder har tidigare varit en del av materialåtervinningen. Reparation av träförpackningar för återanvändning ingår däremot i beräkningen av materialåtervinningsgraden.

Diagram: Förpackningar i ton, år 2020

Mängd satta på marknaden och mängd återvunna

TabellinnehållGlasPlast, inklusive PET-flaskor med pant PET-flaskor med pantPapper, papp, kartong och wellpappJärnbaserad metall (stål)Aluminium, inklusive pantburkarPantburkar av aluminiumTrä
Tillförd mängd, ton233 000248 80027 800604 20028 60031 20023 500207 800
Materialåtervinning, ton217 90084 50023 900471 10023 70025 30020 4000

Etiketter