Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Återvinning av förpackningar i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-10-28

År 2021 försågs den svenska marknaden med 1,5 miljoner ton förpackningar för olika typer av varor. Vi är bäst på att återvinna pantburkar av aluminium och pappersförpackningar. De förpackningar som inte går till materialåtervinning hamnar främst i soporna och går till energiåtervinning.

Förpackningar satta på marknaden

2021

1,5

miljoner ton

Materialåtervinning

2021

0,9

miljoner ton. Det motsvarar cirka 62 procent av alla förpackningar som kom ut på den svenska marknaden samma år.

Under 2021 lämnade vi 940 400 ton förpackningar till materialåtervinning i Sverige. Det motsvarar cirka 62 procent av alla förpackningar som kom ut på den svenska marknaden samma år. För 2021 kunde inte statistik om träförpackningar redovisas på grund av osäkra uppgifter. Därför används statistik från 2020 för träförpackningar för att beräkna den totala materialåtervinningsgraden för 2021. 


Vi är bäst på att återvinna pantburkar och papper

Under 2021 var vi bäst på att återvinna materialet i pantburkar av aluminium, pappersförpackningar och aluminiumförpackningar. Det var 90 procent av pantburkarna av aluminium, 85 procent av pappersförpackningarna och 85 procent av aluminium (inklusive pantburkar), som hamnade i materialåtervinningen.

Det var sämre med materialåtervinningen av plast- och träförpackningar; bara 33 procent av plastförpackningarna (inklusive PET-flaskor med pant) gick till materialåtervinning. Andelen återvunna glasförpackningar var 83 procent och andelen PET-flaskor med pant var 82 procent. Förpackningar av järnbaserad metall (stål) återvanns till 81 procent. Trä kan vi inte redovisa för 2021 eftersom uppgifterna är för osäkra. 

Andel återvunna förpackningar per förpackningsslag 2021

Andel av förpackningar satta på marknaden, i procent

FörpackningsslagGlasPlast, inklusive PET-flaskor med pant PET-flaskor med pantPapper, papp, kartong och wellpappJärnbaserad metall (stål)Aluminium, inklusive pantburkarPantburkar av aluminiumTrä
Glas83,0033,0082,0085,0081,0085,0090,00

Det finns nationella mål för materialåtervinningen

Det finns nationella mål för hur stor andel av varje förpackningsslag som ska gå till materialåtervinning.

År 2021 nådde Sverige fyra av de nio målen, de för papper, aluminium (inklusive pantburkar), pantburkar av aluminium samt järnbaserad metall (stål).

  • Ett fel har inträffat: Input string was not in a correct format.

Svenska och EU-gemensamma materialåtervinningsmål (procent) för olika förpackningsslag


Pappersförpackningarna är vanligast

Pappersförpackningarna stod under år 2021 för den största mängden förpackningar på marknaden, 674 600 ton. På andra plats kom förpackningar av plast, 296 700 ton. Därefter kom förpackningar av glas, 260 200 ton.

Diagram: Förpackningar i ton, år 2021

Mängd satta på marknaden och mängd återvunna

TabellinnehållGlasPlast, inklusive PET-flaskor med pant PET-flaskor med pantPapper, papp, kartong och wellpappJärnbaserad metall (stål)Aluminium, inklusive pantburkarPantburkar av aluminiumTrä
Tillförd mängd, ton260 200,00296 700,0029 100,00674 600,0033 900,0033 500,0025 100,00
Materialåtervinning, ton215 500,0096 700,0024 000,00572 100,0027 600,0028 500,0022 600,00

Underskattade beräkningar av tillförda förpackningar

När vi studerar mängden förpackningar som slängs i det kommunala restavfallet (din vanliga soppåse) så visar beräkningar att mängden förpackningar som tillförs marknaden är underskattad för vissa avfallsslag. Det kan ni läsa mer om i Naturvårdsverkets rapport Sveriges återvinning av förpackningar.

Etiketter