Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Återvinning av förpackningar i Sverige

Senast uppdaterad: 2019-01-07

År 2017 försågs den svenska marknaden med 1,3 miljoner ton förpackningar för olika typer av varor. Drygt 70 procent, 942 100 ton, lämnades in för materialåtervinning. Vi är bäst på att återvinna glas och metall. De förpackningar som inte går till materialåtervinning hamnar främst i soporna och går till energiåtervinning.

Förpackningar satta på marknaden

2017

1 302 100

ton

Materialåtervinning

2017

942 100

ton. Det motsvarar 72 procent av förpackningarna satta på marknaden.

Under 2017 lämnade vi 942 100 ton förpackningar till materialåtervinning i Sverige. Det motsvarar drygt 70 procent av alla förpackningar som kom ut på den svenska marknaden samma år. 

Fakta: Vad är en förpackning?

En förpackning är en produkt som har framställts för att innehålla, skydda, presentera, leverera eller på annat sätt hantera en vara. Förpackningar kan exempelvis tillverkas av papper, plast, metall, trä eller glas.

Fakta: Vad är material- och energiåtervinning?

Med materialåtervinning menar vi att ta tillvara de material som vissa förpackningar är tillverkade av. Det handlar bland annat om att återvinna pappersfibrer i pappersförpackningar och stål i metallförpackningar.

Med energiåtervinning menar vi att ta tillvara den värme eller el som bildas när avfall förbränns. Det kan också innebära att utvinna gas från organiskt avfall i en rötningsanläggning eller på en deponi. 

Vi är bäst på att återvinna glas och metall

Under 2017 var vi bäst på att återvinna materialet i förpackningar av glas och metall. Det var 93 procent av glasförpackningarna och 84 procent av metallförpackningarna som hamnade i materialåtervinningen.

Det var sämre med materialåtervinningen av plast- och träförpackningar; bara 44 procent av plastförpackningarna och 50 procent av träförpackningarna gick till materialåtervinning. PET-flaskor ingår inte i plastförpackningarna utan räknas som ett eget förpackningsslag. Materialåtervinningsgraden av PET-flaskor var 84 procent.

Förpackningar i materialåtervinningen, år 2017

Andel av förpackningar satta på marknaden, i procent

Förpackningsslag2017
Glas93
PET-flaskor84
Metall, ej pantburkar84
Papper, papp, kartong och wellpapp82
Pantburkar81
Trä50
Plast, ej PET-flaskor44

Källa

Materialåtervunnen mängd förpackningar (procent) uppdelat efter förpackningsslag och år, SCB

Det finns nationella mål för materialåtervinningen

Det finns nationella mål för hur stor andel av varje förpackningsslag som ska gå till materialåtervinning.

År 2017 nådde Sverige alla målen, med undantag för PET-flaskor och pantburkar. För glas-, trä-, pappers-, metall- och plastförpackningar överträffar materialåtervinningen de satta målen med råge.

När det gäller just plasten är målet relativt lågt satt jämfört med de andra förpackningsslagen. Målet är att vi ska återvinna 30 procent av plastförpackningarna i Sverige. Från och med år 2020 ska flera av målen höjas, bland annat det för plast. Från 2020 är målet att 50 procent av plastförpackningarna ska gå till materialåtervinning.

Materialåtervinningsmålen före och efter 2020

FörpackningsslagFöre 1 januari 2020 (procent)Efter 1 januari 2020 (procent)
Pantburkar9090
PET-flaskor9090
Glas7090
Metall7085
Papper6585
Plast (exklusive PET-flaskor)3050
Trä1515
Andra material1515
Totalt förpackningsavfall5565
Fakta: Hur återvinns förpackningarna?

En förbrukad förpackning kan återanvändas eller materialåtervinnas på många olika sätt:

  • Stålet i metallförpackningar kan användas till järnvägsräls.
  • Aluminiumet i metallförpackningar kan användas till fordonsdelar.
  • Mjukplast kan återvinnas till nya påsar.
  • Hårdplast kan användas till hinkar, blomkrukor och plastmöbler.

Pappersförpackningarna är vanligast

Pappersförpackningarna stod under år 2017 för den största mängden förpackningar på marknaden, 565 700 ton. På andra plats kom förpackningar av glas, tätt följda av trä respektive plast. Förpackningar av glas, trä och plast stod för ungefär 220 000 ton vardera. 

Diagram: Förpackningar i ton, år 2017

Mängd satta på marknaden och mängd återvunna

FörpackningsslagPapper, papp, kartong och wellpappGlasTräPlast, ej PET-flaskorMetall, ej pantburkarPET-flaskorPantburkar
Papper, papp, kartong och wellpapp565 700220 800216 600215 60038 60025 10019 700
Glas462 700205 300109 30095 50032 40021 00015 900

Källa

Total tillförd och återvunnen mängd förpackningar uppdelat efter tabellinnehåll, förpackningsslag och år, SCB

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.