Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Elproduktion och förbrukning i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-11-09

År 2021 bestod runt 60 procent av Sveriges elproduktion av el från förnybara källor.

Total elproduktion

2021

165 513

GWh (Gigawattimmar)

På den här sidan kan du läsa om de vanligaste energislagen i Sveriges elproduktion, och hur elförbrukningen är fördelad. 

När vi talar om energi så skiljer vi på förnybara och icke förnybara energikällor. Vattenkraft, vindkraft och solkraft räknas som förnybara energikällor eftersom de återbildas hela tiden.

Den förnybara energin är beroende av vädret. Hur mycket vattenkraft som kan produceras beror till exempel på hur mycket det snöar och regnar, eftersom energin utvinns genom att vattnet sätts i rörelse. Hur mycket vind- och solenergi som kan skapas beror på hur mycket det blåser och hur mycket solen skiner.

Mer än hälften av elen som produceras i Sverige kommer från förnybara energikällor, varav den allra största andelen kommer från vattenkraft.

Elproduktion 2021

Elanvändningen i Sverige

Hur mycket el samhället använder beror på flera faktorer, bland annat

  • vilket energislag som används i industrin och i våra hem
  • elpriserna
  • vilka typer av industrier som finns
  • temperaturen utomhus, som påverkar hur mycket el som behövs för uppvärmning.

Elanvändningen har också förändrats över tid. Användningen ökade framför allt kraftigt på 1970- och 1980-talen då både industrin och hushållen mer och mer gick över till att använda el i stället för olja. En av de viktigaste orsakerna till det var att kärnkraften byggdes ut under den här perioden. Det ledde till att det fanns mer el att tillgå i samhället. En annan orsak var att oljan blev dyrare under 1970-talet, eftersom internationella konflikter gjorde att tillgången minskade.

Elanvändning 2019 efter samhällskategori

Industri, bostäder och service står för majoriteten av elanvändningen i Sverige, totalt 95 procent. I service ingår bland annat transporter, offentlig service (till exempel sjukhus) samt hotell, handel och byggverksamhet.

Fördjupa dig i statistiken

I Statistikdatabasen kan du hitta detaljerad energistatistik. Till exempel:

Etiketter