Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utsläpp av växthusgaser i Sverige

Senast uppdaterad: 2018-12-12

Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 26 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad.

Totala utsläpp av växthusgaser

2017

52,7

miljoner ton koldioxidekvivalenter

Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till att jordens klimat blir allt varmare. Det är det som kallas växthuseffekten. Det varmare klimatet skapar stora miljö- och hälsoproblem både på kort och på lång sikt.

Det finns nationella mål och mål som satts inom FN och EU för att förbättra miljön. Statistiken på den här sidan används bland annat för att följa upp målen.

Totala utsläpp av växthusgaser

Tusentals ton koldioxidekvivalenter efter sektor och år, 1990-2017

Sektor1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
ARBETSMASKINER, TOTALT3 166,22 973,33 357,83 378,73 577,13 402,23 395,53 516,93 644,83 516,23 373,43 382,83 511,33 548,93 575,93 7093 679,93 588,93 637,13 5653 702,43 690,83 654,73 603,93 467,53 513,33 314,53 351
AVFALL, TOTALT3 742,33 807,83 819,83 6993 5683 561,93 535,53 501,13 448,43 317,73 222,43 171,72 997,82 832,12 811,32 673,52 5842 4062 143,12 053,21 924,21 832,71 693,51 608,51 494,31 400,31 318,31 253,4
EL OCH FJÄRRVÄRME, TOTALT6 484,47 509,17 997,27 883,28 499,27 573,611 665,47 148,27 981,56 2414 957,15 808,46 849,67 838,16 837,75 952,36 019,55 850,65 495,66 6798 663,46 421,95 824,55 662,74 511,74 580,84 786,64 413
INDUSTRI, TOTALT20 711,520 491,719 043,420 259,521 514,522 309,422 352,522 30722 06921 067,521 481,922 24022 056,621 65521 836,521 083,821 638,920 793,520 060,315 690,719 277,818 102,417 386,516 533,716 727,216 499,516 877,217 202,5
INRIKES TRANSPORTER, TOTALT19 673,719 690,420 591,619 474,219 897,519 96919 629,319 68619 729,920 070,919 866,819 905,720 377,720 605,720 887,820 998,420 887,821 157,520 550,120 246,120 29619 875,118 623,318 164,117 791,417 857,417 054,316 590,1
JORDBRUK, TOTALT7 658,37 396,37 277,77 6717 7037 912,27 620,87 861,47 562,97 605,57 7747 2587 363,47 318,47 083,17 052,27 242,66 893,26 967,76 694,56 820,47 136,16 660,66 888,66 988,86 860,16 870,57 186,7
LÖSNINGSMEDEL OCH ÖVRIG PRODUKTANVÄNDNING, TOTALT565,1506,8489,9516,1501,7633,4704,2935,21 001,31 223,11 338,71 444,21 527,31 593,41 755,81 761,21 7401 727,21 773,21 7231 7391 654,81 7001 6921 712,41 686,11 7091 694,1
UPPVÄRMNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER, TOTALT9 302,29 106,58 345,68 310,68 3107 925,57 990,67 181,37 058,66 589,36 468,45 642,95 107,54 8204 531,23 356,72 743,42 518,61 939,41 689,11 859,11 493,51 329,41 212,71 138,31 063,11 012,5969,4

I diagrammet kan man se att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 26 procent, från 71,3 till 52,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2017. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra. De flesta typerna av utsläpp har sjunkit, men störst är minskningen av utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler, samt utsläppen vid platser där avfall lagras.

Nya sätt att värma upp minskar utsläppen

Vi använder allt mindre fossila bränslen, som olja, för att värma upp bostäder och lokaler. I stället värmer allt fler upp sina hus med fjärrvärme, el eller värmepump och då sjunker utsläppen. Denna förändring står för den största minskningen av utsläppen mellan 1990 och 2017.

Utsläppen från avfallshantering har minskat

En annan förändring som bidrar till de minskade utsläppen av växthusgaser är att vi idag förbränner den största delen av vårt hushållsavfall i kraftvärmeverk. På så sätt kan vi ta till vara på energin. En stor del behandlas även biologiskt genom rötning eller kompostering och vi lägger allt mindre organiskt avfall på soptipp. Det har gjort att utsläppen av växthusgaser från avfallshantering har minskat till mindre än hälften sedan 1990.

Trafiken släpper ut stora mängder växthusgaser

Vägtransporter orsakar en stor andel av utsläppen av växthusgaser. Sedan 1990 har utsläppen från inrikes transporter minskat med 16 procent. Inrikes transporter kan till exempel ske med personbilar eller med tunga fordon. Om vi tittar lite närmare ser vi att utsläppen från personbilar låg relativt stilla från 1990 till 2007 för att därefter börja minska. Vi ser även att utsläppen från tunga fordon (lastbilar över 3,5 ton) var 12 procent högre 2017 än 1990. De här utsläppen ökade under början av perioden, men sedan år 2008 har utsläppen minskat i takt med att andelen förnybart bränsle har blivit större.

Utsläpp från utrikes transporter

Utsläppen från sjöfart och flyg utomlands omfattas inte av de svenska klimatmålen. Utsläpp från internationella fartyg och flygplan som har tankat i Sverige följs dock upp separat. Dessa utsläpp har ökat mycket, med 194 procent sedan 1990.

Väder påverkar mängden utsläpp

Vädret påverkar också utsläppen av växthusgaser. När det är kallare producerar vi mer el och fjärrvärme för att värma upp byggnader. Då ökar utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktion, samt från uppvärmning av bostäder och lokaler. Till exempel var 2010 ovanligt kallt, vilket var en anledning till den totala ökningen av utsläpp det året.

Även naturen påverkar miljön genom att en stor del av det vi släpper ut tas upp av skog och mark.

Finns utsläpp där du bor?

På Naturvårdsverkets sajt Utsläpp i siffror kan du ta reda på vilka föroreningar som släpps ut i en kommun eller län i Sverige.

Till Utsläpp i siffror

Mer om utsläpp och upptag av växthusgaser finns hos Naturvårdsverket.

Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.