Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utsläpp av växthusgaser i Sverige

Senast uppdaterad: 2018-12-12

Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 26 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad.

Totalt utsläpp av växthusgaser

2017

52,7

miljoner ton koldioxidekvivalenter

Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till att jordens klimat blir allt varmare. Det är det som kallas växthuseffekten. Det varmare klimatet skapar stora miljö- och hälsoproblem både på kort och på lång sikt.

Det finns nationella mål och mål som satts inom FN och EU för att förbättra miljön. Statistiken på den här sidan används bland annat för att följa upp målen.

Totala utsläpp av växthusgaser

Tusentals ton koldioxidekvivalenter efter sektor och år, 1990-2017

Sektor1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
ARBETSMASKINER, TOTALT3 166,202 973,303 357,803 378,703 577,103 402,203 395,503 516,903 644,803 516,203 373,403 382,803 511,303 548,903 575,903 7093 679,903 588,903 637,103 5653 702,403 690,803 654,703 603,903 467,503 513,303 314,503 351
AVFALL, TOTALT3 742,303 807,803 819,803 6993 5683 561,903 535,503 501,103 448,403 317,703 222,403 171,702 997,802 832,102 811,302 673,502 5842 4062 143,102 053,201 924,201 832,701 693,501 608,501 494,301 400,301 318,301 253,40
EL OCH FJÄRRVÄRME, TOTALT6 484,407 509,107 997,207 883,208 499,207 573,6011 665,407 148,207 981,506 2414 957,105 808,406 849,607 838,106 837,705 952,306 019,505 850,605 495,606 6798 663,406 421,905 824,505 662,704 511,704 580,804 786,604 413
INDUSTRI, TOTALT20 711,5020 491,7019 043,4020 259,5021 514,5022 309,4022 352,5022 30722 06921 067,5021 481,9022 24022 056,6021 65521 836,5021 083,8021 638,9020 793,5020 060,3015 690,7019 277,8018 102,4017 386,5016 533,7016 727,2016 499,5016 877,2017 202,50
INRIKES TRANSPORTER, TOTALT19 673,7019 690,4020 591,6019 474,2019 897,5019 96919 629,3019 68619 729,9020 070,9019 866,8019 905,7020 377,7020 605,7020 887,8020 998,4020 887,8021 157,5020 550,1020 246,1020 29619 875,1018 623,3018 164,1017 791,4017 857,4017 054,3016 590,10
JORDBRUK, TOTALT7 658,307 396,307 277,707 6717 7037 912,207 620,807 861,407 562,907 605,507 7747 2587 363,407 318,407 083,107 052,207 242,606 893,206 967,706 694,506 820,407 136,106 660,606 888,606 988,806 860,106 870,507 186,70
LÖSNINGSMEDEL OCH ÖVRIG PRODUKTANVÄNDNING, TOTALT565,10506,80489,90516,10501,70633,40704,20935,201 001,301 223,101 338,701 444,201 527,301 593,401 755,801 761,201 7401 727,201 773,201 7231 7391 654,801 7001 6921 712,401 686,101 7091 694,10
UPPVÄRMNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER, TOTALT9 302,209 106,508 345,608 310,608 3107 925,507 990,607 181,307 058,606 589,306 468,405 642,905 107,504 8204 531,203 356,702 743,402 518,601 939,401 689,101 859,101 493,501 329,401 212,701 138,301 063,101 012,50969,40

I diagrammet kan man se att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 26 procent, från 71,3 till 52,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2017. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra. De flesta typerna av utsläpp har sjunkit, men störst är minskningen av utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler, samt utsläppen vid platser där avfall lagras.

Nya sätt att värma upp minskar utsläppen

Vi använder allt mindre fossila bränslen, som olja, för att värma upp bostäder och lokaler. I stället värmer allt fler upp sina hus med fjärrvärme, el eller värmepump och då sjunker utsläppen. Denna förändring står för den största minskningen av utsläppen mellan 1990 och 2017.

Utsläppen från avfallshantering har minskat

En annan förändring som bidrar till de minskade utsläppen av växthusgaser är att vi idag förbränner den största delen av vårt hushållsavfall i kraftvärmeverk. På så sätt kan vi ta till vara på energin. En stor del behandlas även biologiskt genom rötning eller kompostering och vi lägger allt mindre organiskt avfall på soptipp. Det har gjort att utsläppen av växthusgaser från avfallshantering har minskat till mindre än hälften sedan 1990.

Trafiken släpper ut stora mängder växthusgaser

Vägtransporter orsakar en stor andel av utsläppen av växthusgaser. Sedan 1990 har utsläppen från inrikes transporter minskat med 16 procent. Inrikes transporter kan till exempel ske med personbilar eller med tunga fordon. Om vi tittar lite närmare ser vi att utsläppen från personbilar låg relativt stilla från 1990 till 2007 för att därefter börja minska. Vi ser även att utsläppen från tunga fordon (lastbilar över 3,5 ton) var 12 procent högre 2017 än 1990. De här utsläppen ökade under början av perioden, men sedan år 2008 har utsläppen minskat i takt med att andelen förnybart bränsle har blivit större.

Utsläpp från utrikes transporter

Utsläppen från sjöfart och flyg utomlands omfattas inte av de svenska klimatmålen. Utsläpp från internationella fartyg och flygplan som har tankat i Sverige följs dock upp separat. Dessa utsläpp har ökat mycket, med 194 procent sedan 1990.

Väder påverkar mängden utsläpp

Vädret påverkar också utsläppen av växthusgaser. När det är kallare producerar vi mer el och fjärrvärme för att värma upp byggnader. Då ökar utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktion, samt från uppvärmning av bostäder och lokaler. Till exempel var 2010 ovanligt kallt, vilket var en anledning till den totala ökningen av utsläpp det året.

Även naturen påverkar miljön genom att en stor del av det vi släpper ut tas upp av skog och mark.

Finns utsläpp där du bor?

På Naturvårdsverkets sajt Utsläpp i siffror kan du ta reda på vilka föroreningar som släpps ut i en kommun eller län i Sverige.

Till Utsläpp i siffror

Mer om utsläpp och upptag av växthusgaser finns hos Naturvårdsverket.

Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser