Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utsläpp av växthusgaser

Senast uppdaterad: 2021-09-14

Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad.

Totala utsläpp av växthusgaser

2018

51,8

miljoner ton koldioxidekvivalenter

Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till att jordens klimat blir allt varmare. Det är det som kallas växthuseffekten. Det varmare klimatet skapar stora miljö- och hälsoproblem både på kort och på lång sikt.

Det finns nationella mål och mål som satts inom FN och EU för att förbättra miljön. Statistiken på den här sidan används bland annat för att följa upp målen.

Totala utsläpp av växthusgaser

Tusentals ton koldioxidekvivalenter (CO2e) efter sektor och år, 1990-2018

Sektor199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
ARBETSMASKINER, TOTALT3 0052 804,93 211,53 2403 424,43 247,83 206,73 338,63 459,83 336,83 174,53 158,63 294,63 359,13 395,53 526,93 505,83 428,33 497,23 422,13 584,23 574,73 506,13 477,73 358,73 3663 225,93 234,53 045,93 302,4
AVFALL, TOTALT3 742,33 807,83 819,83 6993 5683 561,93 535,53 501,13 448,43 317,73 222,43 171,72 997,82 868,72 853,72 716,12 6242 450,32 189,32 099,21 965,81 8721 742,91 644,61 519,41 414,51 335,61 2801 204,31 094,4
EL OCH FJÄRRVÄRME, TOTALT6 484,47 509,17 997,27 883,28 499,27 573,611 665,47 148,27 981,56 2414 957,15 808,46 849,67 838,16 837,75 952,36 019,55 850,65 495,66 6798 687,56 449,55 851,15 689,84 537,34 7255 083,54 600,35 017,94 567,6
INDUSTRI, TOTALT20 789,820 581,619 130,520 348,521 604,722 404,222 438,522 431,722 181,521 192,221 59622 350,222 184,121 775,721 943,121 191,521 664,520 870,320 146,215 751,919 38118 220,517 512,916 682,516 586,516 632,716 86117 131,516 842,716 256
INRIKES TRANSPORTER, TOTALT19 695,219 852,120 760,919 727,820 184,220 237,919 92619 907,819 890,820 167,419 983,620 011,520 490,520 666,621 008,521 139,321 096,821 401,320 793,120 471,820 540,320 170,819 008,718 535,318 127,918 228,517 513,217 100,516 799,316 428,1
JORDBRUK, TOTALT7 659,17 331,47 281,37 615,37 763,57 591,37 679,27 695,97 573,97 442,67 413,17 384,57 251,77 163,57 191,97 045,96 916,56 929,16 965,36 714,46 835,86 830,56 7616 838,46 899,76 920,46 884,37 045,46 872,76 948,1
LÖSNINGSMEDEL OCH ÖVRIG PRODUKTANVÄNDNING, TOTALT565,1506,8489,9516,1501,7647,2713,7937,9998,71 2231 339,71 441,41 516,91 578,51 749,51 755,81 7361 7451 792,11 724,11 730,11 650,51 698,51 680,81 702,81 686,31 702,21 696,41 570,91 519,3
EGEN UPPVÄRMNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER, TOTALT9 298,19 102,28 341,78 3078 306,37 921,57 986,27 176,67 053,46 583,86 462,75 636,95 099,54 802,84 507,73 334,62 718,62 489,41 910,21 661,11 832,71 462,21 295,31 169,91 1011 025,1965,8922816,5804

I diagrammet kan man se att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 27 procent, från 71,2 till 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra. De flesta typerna av utsläpp har sjunkit, men störst är minskningen av utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler, samt utsläppen vid platser där avfall lagras.

Nya sätt att värma upp minskar utsläppen

Vi använder allt mindre fossila bränslen, som olja, för att värma upp bostäder och lokaler. I stället värmer allt fler upp sina hus med fjärrvärme, el eller värmepump och då sjunker utsläppen. Denna förändring står för den största minskningen av utsläppen mellan 1990 och 2018.

Utsläppen från avfallshantering har minskat

En annan förändring som bidrar till de minskade utsläppen av växthusgaser är att vi idag förbränner den största delen av vårt hushållsavfall i kraftvärmeverk. På så sätt kan vi ta till vara på energin. En stor del behandlas även biologiskt genom rötning eller kompostering och vi lägger allt mindre organiskt avfall på soptipp. Det har gjort att utsläppen av växthusgaser från avfallshantering har minskat till mindre än hälften sedan 1990.

Trafiken släpper ut stora mängder växthusgaser

Vägtransporter orsakar en stor andel av utsläppen av växthusgaser. Sedan 1990 har utsläppen från inrikes transporter minskat med 15 procent. Inrikes transporter kan till exempel ske med personbilar eller med tunga fordon. Om vi tittar lite närmare ser vi att utsläppen från personbilar låg relativt stilla från 1990 till 2007 för att därefter börja minska. Vi ser även att utsläppen från tunga lastbilar (lastbilar över 3,5 ton) var 12 procent högre 2018 än 1990. De här utsläppen ökade under början av perioden, men sedan år 2010 har utsläppen minskat i takt med att andelen förnybart bränsle har blivit större.

Utsläpp från utrikes transporter

Utsläppen från sjöfart och flyg utomlands omfattas inte av de svenska klimatmålen. Utsläpp från internationella fartyg och flygplan som har tankat i Sverige följs dock upp separat. Dessa utsläpp har ökat mycket, med 203 procent sedan 1990.

Väder påverkar mängden utsläpp

Vädret påverkar också utsläppen av växthusgaser. När det är kallare producerar vi mer el och fjärrvärme för att värma upp byggnader. Då ökar utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktion, samt från uppvärmning av bostäder och lokaler. Till exempel var 2010 ovanligt kallt, vilket var en anledning till den totala ökningen av utsläpp det året.

Även naturen påverkar miljön genom att en stor del av det vi släpper ut tas upp av skog och mark.

Finns utsläpp där du bor?

På Naturvårdsverkets sajt Utsläpp i siffror kan du ta reda på vilka föroreningar som släpps ut i en kommun eller län i Sverige.

Till Utsläpp i siffror

Mer om utsläpp och upptag av växthusgaser finns hos Naturvårdsverket.

Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser