Till innehåll på sidan

Delmål 1.1 – Utrota den extrema fattigdomen

Senast uppdaterad: 2021-03-12

Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för alla människor överallt. Med extrem fattigdom avses för närvarande människor som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag.

Indikator 1.1.1 – Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen

Sverige saknar statistik för denna indikator.

Indikator 1.1.2(N) – Indikator om fattigdom och de allra mest utsatta grupperna i samhället

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning