Till innehåll på sidan

Delmål 1.4 – Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

Indikator 1.4.1 – Andel av befolkningen som lever i hushåll med tillgång till grundläggande tjänster

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 1.4.2 – Andel av den totala vuxna befolkningen som har säkra markrättigheter, med stöd i juridiskt erkänd dokumentation, och som upplever att deras rätt till mark är säker

Denna indikator är under utredning