Till innehåll på sidan

Delmål 1.5 – Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer.

Indikator 1.5.1 – Antalet döda, saknade personer och direkt drabbade till följd av katastrofer per 100 000 invånare

Nyckeltal

2020

464 032personer

är antalet döda, saknade och drabbade till följd av katastrofer i Sverige

Tabell

Döda, saknade och direkt drabbade personer till följd av katastrofer

Antal och per 100 000 invånare

  Döda och saknade Drabbade Döda, saknade och drabbade
  totalt per 100 000 invånare totalt per 100 000 invånare totalt per 100 000 invånare
2020 9 265 89 454 767 4 381 464 032 4 471
2019 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2014 1 0,010 2 0,021 3 0,031
2013 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0
2007 3 0,033 .. .. .. ..
2006 0 0 0 0 0 0
2005 7 0,077 .. .. .. ..

Källa: MSB, kontakta MSB för mer information

Uppgift markerad med .. innebär att data är ofullständiga eller ej tillgängliga.

Endast allvarliga och omfattande händelser inkluderas i rapporteringen vilket innebär ett fåtal händelser. Många av åren har inga sådana händelser inträffat.

Antal döda och saknade avser personer döda eller saknade som direkt konsekvens av en händelse.

Antal drabbade inkluderar antal sjuka och skadade samt antal personer som har fått sin bostad skadad eller förstörd.

Statistiken för år 2020 gäller döda och smittade av covid 19.

Åren 2005-2014 är referensperiod för denna indikator enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Data insamlade av MSB för rapportering enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering. Befolkningsdata från SCB.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 1.5.2 – Direkt ekonomisk förlust till följd av katastrofer i förhållande till BNP

Nyckeltal

2020

0kr

är den direkta ekonomiska förlusten till följd av katastrofer i förhållande till Sveriges BNP

Tabell

Direkt ekonomisk förlust till följd av katastrofer i förhållande till BNP

Kronor och andel i procent av BNP

  Kronor Andel i procent av BNP
2020 0 0
2019 0 0
2018 0 0
2017 0 0
2016 0 0
2015 0 0

Källa: MSB, kontakta MSB för mer information

Endast allvarliga och omfattande händelser inkluderas i rapporteringen vilket innebär ett fåtal händelser. Många av åren har inga sådana händelser inträffat.

Data insamlade av MSB för rapportering enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 1.5.3 - Antalet länder som antar och genomför nationella strategier för katastrofriskreducering i linje med Sendai FDRR 2015-2030

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 1.5.4 - Andelen lokala myndigheter som antar och genomför lokala strategier för katastrofriskreducering

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar