Till innehåll på sidan

Delmål 1.a – Mobilisera resurser till implementering av politik för fattigdomsbekämpning

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Säkra en betydande resursmobilisering från en mängd olika källor, inklusive genom ökat utvecklingssamarbete, i syfte att ge utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, tillräckliga och förutsebara medel för att genomföra program och politik för att avskaffa all form av fattigdom.

Indikator 1.a.1 - Totalt officiellt utvecklingsbidrag from alla givare som fokuserar på fattigdomsbekämpning.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.

Indikator 1.a.2 - Andel av den totala statliga budgeten som anslås till grundläggande tjänster (utbildning, hälsa och social trygghet)

Nyckeltal

2020

66%

av den totala statliga budgeten i Sverige anslås till grundläggande tjänster

Diagram

Den totala offentliga budgeten som anslås till grundläggande tjänster

Andel i procent

1.a.2