Till innehåll på sidan

Delmål 10.1 – Minska inkomstklyftorna

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 successivt uppnå och upprätthålla en inkomsttillväxt högre än det nationella genomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst.

Indikator 10.1.1 - Tillväxttakt för hushållens inkomst per capita bland de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst och hela befolkningen 

Nyckeltal

2012-2020

1,7%

är medelinkomstens tillväxttakt för de 40 procent av Sveriges befolkning med lägst inkomst

2012-2020

2,4%

är medelinkomstens tillväxttakt för hela Sveriges befolkning

Tabell

Tillväxttakt för medel- och medianinkomst per capita

Procentuell förändring efter kvinnor, män

  Totalt40 procent med lägst inkomst60 procent med högst inkomst
  SamtligaKvinnorMänSamtligaKvinnorMänSamtligaKvinnorMän
2012- 2013 Medel 2,5 2,7 2,4 2,0 2,0 2,1 2,7 2,7 2,6
  Median 2,1 2,3 2,0 1,7 1,7 1,8 2,1 2,1 2,1
2013-2014 Medel 4,8 4,7 4,9 2,8 2,8 2,7 5,4 5,4 5,3
  Median 3,0 2,9 3,1 2,7 2,8 2,6 3,8 4,0 3,7
2014-2015 Medel 5,6 5,6 5,6 3,6 3,6 3,6 6,2 6,5 5,9
  Median 3,6 3,4 3,7 3,4 3,5 3,4 4,1 4,3 3,9
2015-2016 Medel 1,6 1,5 1,6 1,3 1,4 1,3 1,6 1,6 1,7
  Median 0,9 1,0 0,8 1,3 1,4 1,2 0,7 0,7 0,7
2016-2017 Medel 0,8 0,7 0,9 ‑0,1 0,0 ‑0,2 1,0 1,0 1,1
  Median 0,7 0,7 0,7 0,1 0,1 ‑0,1 0,9 1,0 0,9
2017-2018 Medel ‑0,8 ‑0,7 ‑0,9 0,9 0,8 1,1 ‑1,2 ‑1,3 ‑1,2
  Median 1,0 1,1 0,9 0,8 0,7 1,0 0,4 0,3 0,4
2018- 2019 Medel 0,8 0,7 0,8 ‑0,1 ‑0,1 ‑0,1 1,0 1,0 1,0
  Median 0,7 0,7 0,8 0,1 0,1 0,0 1,1 1,2 1,1
2019-2020 Medel 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,3 0,7
  Median 1,0 1,1 0,8 0,6 0,5 0,7 0,8 0,6 0,9
2015-2020 Medel 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8
  Median 1,1 1,2 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0
2012-2020 Medel 2,4 2,4 2,4 1,7 1,7 1,7 2,6 2,6 2,6
  Median 2,0 2,0 1,9 1,6 1,6 1,6 2,1 2,2 2,1

Senast uppdaterad: 2022-03-22