Till innehåll på sidan

Delmål 10.4 – Anta skatte och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik, och successivt uppnå ökad jämlikhet.

Indikator 10.4.1 - Andel av BNP som går till till löner och sociala avgifter

Nyckeltal

2019

48%

av Sveriges BNP går till löner och sociala avgifter

Diagram

BNP som går till löner och sociala avgifter

Andel i procent av BNP

Diagram: BNP som går till löner och sociala avgifter

10.4.2 - Omfördelande effekter av finanspolitiken

Nyckeltal

2020

0,31

är värdet på Gini-koefficienten i Sverige, som kan anta värdet 0-1 där ett högt värde visar på större ojämnhet i inkomstfördelningen än ett lågt

Tabell

Inkomstojämlikhet

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet inklusive kapitalvinster

  Disponibel inkomst
2020 0,311
2019 0,312
2018 0,310
2017 0,321
2016 0,319
2015 0,315
2014 0,303
2013 0,292
2012 0,289
2011 0,293

Källa: Indikatorer inkomstfördelning efter region, SCB

För att redovisa ojämnheten i inkomstfördelningen används gini-koefficienten. Ojämnhet i fördelningar kan beskrivas med en s.k. Lorenz-kurva, utifrån vilken man beräknar gini-koefficienten. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på större ojämnhet än ett lågt värde.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22