Till innehåll på sidan

Delmål 10.6 – Stärk utvecklingsländers representation i finansiella institutioner [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-13

Säkra stärkt representation och röst till utvecklingsländer i beslutsfattandet i globala internationella ekonomiska och finansiella institutioner i syfte att göra dessa mer effektiva, trovärdiga, ansvarsskyldiga och legitima.

Indikator 10.6.1 - Utvecklingsländernas andel medlemmar och rösträtt i internationella organisationer

Denna indikator redovisas inte i Sverige