Till innehåll på sidan

Delmål 10.7 – Främja ansvarsfull och säker migration

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer, inklusive genom planerad och väl fungerande migrationspolitik.

Indikator 10.7.1 - Rekryteringskostnader som betalats av arbetstagaren som andel av intjänad månatlig inkomst i mottagarlandet

Sverige saknar statistik för denna indikator

Indikator 10.7.2 - Antalet länder som har en migrationspolitik som underlättar ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer

Nyckeltal

2019

3

FN bedömer att Sverige till stor del har en migrationspolitik som underlättar ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer (1=behöver utvecklas - 4=möter helt och fullt )

Tabell

Sveriges migrationspolitik 2019

FN:s bedömning per domän

Domän FN:s bedömning
Rättigheter för migranter
Hela regeringens ansvar/Evidensbaserade policyer
Samarbete och partnerskap
Socioekonomiskt välbefinnande
Krisberedskap
Säker, ordnad och reglerad migration
Alla områden

Källa: Global SDG Indicators Database, United Nations

1 = Behöver utvecklas
2 = Möter till viss del
3 = Möter till stor del
4 = Möter helt och fullt

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 10.7.3 - Antalet människor som dör eller försvinner i samband med internationell migration

Denna indikator redovisas inte för enskilda länder

Indikator 10.7.4 - Andelen av befolkningen som är flyktingar, efter ursprungsland

Nyckeltal

2021

0,11%

av invånarna i Sverige är flyktingar och anhöriga till flyktingar som kom till Sverige under året

Diagram

Flyktningar och anhöriga

Per 100 000 av kvinnor, män

10.7.4

Senast uppdaterad: 2022-03-22