Till innehåll på sidan

Delmål 10.c – Minska kostnaderna för migranters internationella transaktioner

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 minska transaktionskostnaderna för migranters remitteringar till mindre än 3 procent samt avskaffa remitteringskorridorer där kostnaderna överstiger 5 procent.

Indikator 10.c.1 - Remitteringskostnader som andel av det remitterade beloppet

Nyckeltal

2021

6,6%

av summan kostade det i september att skicka 3 000 kr till DAC-länder i kategori 1 från Sverige

Diagram

Medelkostnad för att skicka 1 000 respektive 3 000 kronor till DAC-länder i kategori 1

Andel i procent av det remitterade beloppet

10.c.1

Källa: Money from Sweden, Konsumentverket

DAC-länder kategori 1: Zambia, Syrien, Moçambique, Burkina Faso, Uganda, Somalia, Mali, Bangladesh, Tanzania, Rwanda, Etiopien, Afghanistan.

DAC-länder kategori 1 fr.o.m. 2020
Zambia Somalia Mali Eritrea Bangladesh
Uganda Rwanda Gambia Kambodja Afghanistan
Tanzania Moçambique Etiopien Burkina Faso

DAC-länder kategori 1, t.o.m. 2019
Zambia Syrien Moçambique Burkina Faso
Uganda Somalia Mali Bangladesh
Tanzania Rwanda Etiopien Afghanistan

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22