Till innehåll på sidan

Delmål 11.2 – Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Indikator 11.2.1 – Andel av befolkningen (i tätorter) som har enkel tillgång till kollektivtrafik

Nyckeltal

2018

90%

av kvinnor (i Sveriges tätorter) har enkel tillgång till kollektivtrafik

2018

89%

av män (i Sveriges tätorter) har enkel tillgång till kollektivtrafik

Tabell

Befolkning i tätorter som har enkel tillgång till kollektivtrafik

Andel i procent av kvinnor, män, samtliga

 KvinnorMänSamtliga
2018 90,0 89,4 89,7
2017 89,0 88,4 88,7
2016 88,9 88,3 88,6
2015 89,0 88,2 88,6
2014 88,4 87,7 88,0

Källa: Befolkning i kollektivtrafiknära läge, SCB

Tillgång till kollektivtrafikhållplats inom 500 meter från bostaden med minst en avgång i timmen vardagar mellan 06:00 och 20:00

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Bostäder i kollektivtrafiknära lägen

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 11.2.2(N) – Bostäder i kollektivtrafiknära lägen

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2018

83%

av bostäderna i Sverige har kollektivtrafiknära lägen

Tabell

Bostäder i kollektivtrafiknära lägen

Andel i procent

 Procent
2018 83,3
2017 82,0
2016 81,8
2015 81,8
2014 81,2

Källa: Bostäder i kollektivtrafiknära läge, SCB

Bostäder inom 500 meter från en kollektivtrafikhållplats med minst en avgång i timmen vardagar mellan 06:00 och 20:00.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Bostäder i kollektivtrafiknära lägen

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10