Till innehåll på sidan

Delmål 11.4 – Skydda världens kultur- och naturarv [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Indikator 11.4.1 – Samlade utgifter per capita som går till att skydda, vårda och bevara kultur- och naturarv

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar