Till innehåll på sidan

Delmål 11.7 – Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Indikator 11.7.1 – Andelen bebyggd miljö i städer som är offentliga platser med tillgänglighet för alla

Nyckeltal

2015

52%

av marken i tätorter i Sverige är offentlig plats

Tabell

Bebyggd miljö i städer som är offentliga platser med tillgänglighet för alla

Andel i procent

 Andel av tätortsmarken
 Mark i tätort som är offentlig platsAllmänt tillgänglig grönyta i tätort
2015 52 37
2010 58 39

Källa: Grönytor i och omkring tätorter, SCB

För 2010 ingår de 37 största tätorterna med 30 000 invånare eller mer. Från och med 2015 ingår alla tätorter. Uppgifterna är därför inte helt jämförbara över tid.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Tabell

Mark i tätort med tillgänglighet för alla efter typ av mark

Andel i procent

 GrönytaEj grönyta (exkl. gatumark)GatumarkTotalt
2015 70 13 17 100
2010 68 19 13 100

Källa: Grönytor i och omkring tätorter, SCB

För 2010 ingår de 37 största tätorterna med 30 000 invånare eller mer. Från och med 2015 ingår alla tätorter. Uppgifterna är därför inte helt jämförbara över tid.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 11.7.2 – Andelen personer som utsatts för fysiska eller sexuella trakasserier

Nyckeltal

2021

7%

av kvinnor i Sverige har utsatts för trakasserier de senaste 12 månaderna

2021

5%

av män i Sverige har utsatts för trakasserier de senaste 12 månaderna

Diagram

Personer 16-84 år som blivit utsatta för trakasserier, 2021

Andel i procent av kvinnor och män i respektive åldersgrupp

11.7.2

Indikator 11.7.3(N) – Utsatta för hot eller våld

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

6,8%

av kvinnor 16 år och äldre i Sverige har utsatts för hot eller våld de senaste 12 månaderna

2020

6,3%

av män 16 år och äldre i Sverige har utsatts för hot eller våld de senaste 12 månaderna

Diagram

Personer 16 år och äldre som varit utsatta för hot eller våld efter plats

Andel i procent av kvinnor, män

11.7.3(N)_A

Källa: Indikatorer som rör hot, våld och oro efter redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent och skattat antal i tusental, SCB och
Indikatorer som rör hot, våld och oro (förvärvsarbetande 16-74 år) efter redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent och skattat antal i tusental, SCB

Personer som svarat ja på minst en av dessa frågor: har du själv under se senaste 12 månaderna varit utsatt för våld som ledde till sådana skador att du var tvungen att söka sjukvård/tandvård, har du själv under se senaste 12 månaderna varit utsatt för våld som inte krävde sjukvård/tandvård, har du själv under se senaste 12 månaderna varit utsatt för hot om våld eller andra hotelser som var så allvarliga att du blev rädd.
Åldersgruppen för utsatthet i arbetet är 16-64 år.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Diagram

Personer 16 år och äldre som varit utsatta för hot eller våld efter funktionsnedsättning och plats, 2016-2017

Andel i procent av kvinnor, män i resp. grupp

Diagram: Personer 16 år och äldre som varit utsatta för hot eller våld efter kön, funktionsnedsättning och plats, 2016-2017

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB

Personer som svarat ja på minst en av dessa frågor: har du själv under de senaste 12 månaderna varit utsatt för våld som ledde till sådana skador att du var tvungen att söka sjukvård/tandvård, har du själv under de senaste 12 månaderna varit utsatt för våld som inte krävde sjukvård/tandvård, har du själv under de senaste 12 månaderna varit utsatt för hot om våld eller andra hotelser som var så allvarliga att du blev rädd.
Åldersgruppen för utsatthet i arbetet är 16-64 år.

Personer med funktionsnedsättning har åtminstone en av dessa nedsättningar:
Synsvårigheter, hörselnedsättning, nedsatt rörelseförmåga, svåra besvär av astma och/eller allergi, svåra besvär av ängslan/oro/ångest, i hög grad nedsatt aktivitetsförmåga, stora problem pga. dyslexi och/eller dyskalkyli, neuropsykiatrisk diagnos

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 11.7.4(N) – Avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för hot eller våld

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

25%

av kvinnor 16 år och äldre i Sverige har avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen eller hotad

2020

7%

av män 16 år och äldre i Sverige har avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen eller hotad

Diagram

Personer 16 år och äldre som avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för hot eller våld

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

11.7.4(N)_A

Källa: Indikatorer som rör hot, våld och oro efter redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent och skattat antal i tusental, SCB

Avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för hot eller våld någon gång under de senaste 12 månaderna.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Diagram

Personer 16 år och äldre som avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för hot eller våld efter  funktionsnedsättning, 2016-2017

Andel i procent av kvinnor, män i resp. grupp

Diagram: Personer 16 år och äldre som avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för hot eller våld efter kön och funktionsnedsättning, 2016-2017

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB

Avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för hot eller våld någon gång under de senaste 12 månaderna.
Personer med funktionsnedsättning har åtminståne en av dessa nedsättningar:
Synsvårigheter, hörselnedsättning, nedsatt rörelseförmåga, svåra besvär av astma och/eller allergi, svåra besvär av ängslan/oro/ångest, i hög grad nedsatt aktivitetsförmåga, stora problem pga. dyslexi och/eller dyskalkyli, neuropsykiatrisk diagnos

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 11.7.5(N) – Tillgång till grönområde inom 200 meter från bostaden

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2015

94%

av kvinnor i tätort har tillgång till grönområde inom 200 meter från bostaden

2015

94%

av män i tätort har tillgång till grönområde inom 200 meter från bostaden

Tabell

Befolkning i tätort med tillgång till grönområde inom 200 meter från bostaden

Andel i procent av kvinnor, män, åldersgrupper

  2015 2010
0-6 år 95 94
7-15 år 95 94
16-64 år 94 92
65+ år 94 93
Kvinnor 94 92
Män 94 92
Samtliga 94 93

Källa: Grönytor i och omkring tätorter, SCB

För 2010 ingår de 37 största tätorterna med 30 000 invånare eller mer. Från och med 2015 ingår alla tätorter. Uppgifterna är därför inte helt jämförbara över tid.
Grönområde definieras som ett område av sammanhängande grönytor som uppgår till minst 0,5 hektar och som är allmänt tillgängligt.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10