Till innehåll på sidan

Delmål 12.4 - Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

Indikator 12.4.1 - Deltagare i multilaterala miljööverenskommelser om farligt avfall och andra kemikalier som uppfyller sina åtaganden och skyldigheter om att rapportera information enligt kraven i respektive avtal

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 12.4.2 - Genererat farligt avfall per capita och proportionen av farligt avfall behandlat, fördelat på behandlingstyp

Nyckeltal

2018

282kg

farligt avfall gerereras per capita i Sverige

Diagram

Genererat farligt avfall

Kg per capita

Diagram: Genererat farligt avfall

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Diagram

Farligt avfall fördelat efter typ av behandling

Andel i procent

Diagram: Farligt avfall fördelat efter typ av behandling

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 12.4.3 - Kemikalieanvändning per BNP 

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

*