Till innehåll på sidan

Delmål 13.3 - Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Indikator 13.3.1 - Till vilken grad utbildning för globalt medborgarskap och hållbar utveckling ingår på alla nivåer i utbildningspolitik, läroplaner, lärarutbildning och elevbedömning

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå