Till innehåll på sidan

Delmål 15.6 – Främja tillträde till och rättvis vinstdelning av genetiska resurser [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Främja en rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användning av genetiska resurser samt lämpligt tillträde till sådana resurser, i enlighet med internationella avtal.

Indikator 15.6.1 – Länder som har antagit administrativa och politiska ramverk för att säkerställa en rimlig och rättvis fördelning av nytta

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar