Till innehåll på sidan

Delmål 15.a – Öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och biologisk mångfald

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen.

Indikator 15.a.1/15.b.1 – Offentligt utvecklingsbistånd till utvecklingsländer till att hållbart bevara biodiversitet

Nyckeltal

2020

3 165mkr

i offentligt utvecklingsbistånd från Sverige går till utvecklingsländer för att hållbart bevara biodiversitet

Diagram

Svenskt offentligt utvecklingsbistånd till att hållbart bevara biodiversitet

15.a.1.15.b.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22