Till innehåll på sidan

Delmål 15.3 – Stoppa ökenspridningen och återställ förstörd mark [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar, samt sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark.

Indikator 15.3.1 – Andelen mark som är degraderad i förhållande till den totala landarealen 

Denna indikator redovisas inte i Sverige