Till innehåll på sidan

Delmål 16.2 – Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

Indikator 16.2.1 - Andelen barn (1–17 år) som har blivit utsatta för fysisk eller psykisk misshandel av vårdnadshavare

Sverige saknar statistik för denna indikator.

Indikator 16.2.1(P) - Andel barn som någon gång blivit utsatta för någon form av fysisk eller psykologisk misshandel, försummelse eller bevittnande av våld i hemmet

Detta är en indikator som ersätter den globala indikatorn 16.2.1. Syftet är att följa upp ungefär samma sak som den globala indikatorn, med statistik som finns tillgänglig i Sverige.

Denna indikator är under utredning

Indikator 16.2.2 - Offer för människohandel efter typ av brott

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.

Indikator 16.2.3 - Andelen unga kvinnor och män i åldrarna 18–29 år som har utsatts för sexuellt våld före 18 års ålder

Sverige saknar statistik för denna indikator.