Till innehåll på sidan

Delmål 16.4 – Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.

Indikator 16.4.1 - Totalt värde av olagliga finansiella in- och utflöden (i aktuell US-dollar)

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå.

Indikator 16.4.2 - Andelen beslagtagna, upphittade eller överlämnade vapen vars olagliga ursprung eller sammanhang har spårats eller fastställts av behörig myndighet i linje med internationella instrument

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.