Till innehåll på sidan

Delmål 16.5 – Bekämpa korruption och mutor [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

Indikator 16.5.1 - Andel personer som betalat en muta eller fått förfrågan om att betala en muta

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.

Indikator 16.5.2 Andelen företag som har haft kontakt med minst en offentlig företrädare och som har betalat en muta till en offentlig företrädare eller har fått en förfrågan om att muta en offentlig företrädare

Sverige saknar statistik för denna indikator.